Šumarski tehničar

Osnovni zadatak svakog lica, koje stekne kvalifikacije za obrazovni profil šumarski tehničar IV stepen jeste da sakuplja sve relevantne podatke o flori i fauni, kao i da ih na propisani način čuva. Takođe će identifikovati specifične odlike određenog šumskog područja, te brinuti o zaštiti bilja od štetočina i bolesti. Sem toga, šumarski tehničar vodi brigu o očuvanju, odnosno o zaštiti retkih vrsta, koje su tako zakonski okarakterisane. Zadatak mu je i da planira, odnosno da određuje koji su delovi određenog šumskog predela pogodni za pošumljavanje ili za seču. Određuje i koja drva i u kojoj količini bi trebalo da u određenom periodu budu posečena. Prilikom izgradnje različitih objekata u šumama ili puteva je upravo šumarski tehničar zadužen za nadzor svih takvih radova. Uopšteno govoreći, njegovo radno mesto je na otvorenom, a ređe je zaposlen u nekoj laboratoriji ili je zadužen za obavljanje određenih administrativnih poslova.

Školovanje za ovo zanimanje traje ukupno četiri godine, a organizuje se u skladu sa pravilima koja donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Ekonomika i organizacija u šumarstvu, zatim planiranje gazdovanja u šumama i šumske komunikacije su stručni predmeti, koji se nalaze u programu za taj obrazovni profil. Sem njih, kandidati izučavaju i predmete lovstvo i uređenje bujica, zatim predmete šumska botanika, tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i pedologija sa geologijom. Meteorologija sa klimatologijom, potom predmet anatomija i svojstva drveta, kao i predmeti ishrana bilja i proizvodnja sadnog materijala su, takođe u programu zastupljeni. Dendrologija sa fitocenologijom, potom dendrometrija i zaštita šuma, kao i predmeti gajenje šuma i geodezija, te predmet alati i mehanizacija u šumarstvu se takođe izučavaju tokom školovanja za navedeni obrazovni profil.

  • Uniforma je obezbeđena besplatno

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:

  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Telefon: +381 20 813 331,  +381 63 826 43 82,   381 066 666  6 328

copyright © 2022. Srednja škola „Nikola Tesla” Tutin, sva prava zadržana. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | +381 20 813 331
Razvoj veb sajta: www.studio.milovic.net