Medicinska sestra - vaspitač

Medicinska sestra vaspitač, pored brige o zdravlju dece brine i o njihovom vaspitanju. Usled toga ovaj posaoje jako zahtevan i ogovoran. Zato je neophodno da školovanje lica koja će se baviti ovim poslom, bude kvalitetno i sadržajno obogaćeno prksom. Usled toga smo mi angažovali profesore sa odgovarajućim iskustvom i znanjem u ovoj oblasti, pri čemu smo praksu obezbedili u renomiranim državnim i privatnim predškolskim ustanovam.

Po završetku ovogobrazovnog profila u našoj Školi, polaznici mogu odmah početi sa radom u odgovarajućoj predškolskoj ustanovi ili nastaviti školovanje na nekom od fakulteta, usled toga što im završetak ovog obrazovnog profila, omogućava sticanje četvrtog stepena stručne spreme.

Medicina i zdravstvo su oblast društvau koje je neophodno stalno ulaganje kako bi se produžio životni vek građana, smanjila smrtnost dece i odraslih i unapredio kvalitet života. Na aspekt zdravstva i probleme sa zdravstvenim sektoro u našoj zemlji, ukazuju brojne međunarodne organizacije, naučna i stručna javnost i Evropska unija. Za popravljanje situacije pored materijalnih ulaganja, neophodan je i stručan kadar, koji u našoj državi manjka. Posao medicinskog tehničara obuhvata negu bolesnika, davanje propisane terapije, svakodnevni kontakt sa korisnicima zdravstvenih usluga, a sve to zahteva veliki nivo obrazovanja istalno usavršavanje. Zato smo mi u našoj Školi, propisali visok nivo kvaliteta za ovaj obrazovni profil i obezbedili našim polazicima praksu u renomiranim zdravstvenim ustanovama.

  • Uniforma je obezbeđena besplatno

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:

  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Telefon: +381 20 813 331,  +381 63 826 43 82,   381 066 666  6 328

copyright © 2022. Srednja škola „Nikola Tesla” Tutin, sva prava zadržana. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | +381 20 813 331
Razvoj veb sajta: www.studio.milovic.net